ХРуСТиК,
да ладно тебе, тема то актуальна и сейчас. http://www.kolobok.us/smiles/standart/i-m_so_happy.gif